Restauraties


Ons team van restauratoren beschikt ieder over eigen specialiteiten. Men werkt voor diverse opdrachtgevers waaronder bekende musea in binnen- en buitenland en voor de kunsthandel. Particulier opdrachten worden niet aangenomen. Peter van Os stuurt restauraties aan van schilderijen en papier, maar ook van meubelen en porselein. Een beschadiging is niet altijd de reden voor een restauratie. Het kan ook zijn dat een schilderij moet worden schoongemaakt of opnieuw moet worden bedoekt.

Peter van Os adviseert u bij het vaststellen van de gewenste restauratie van uw kunstobject en bepaalt vervolgens welke restaurator in aanmerking komt om de restauratie uit te voeren. In de meeste gevallen kan de prijs vooraf worden vastgesteld, in sommige gevallen zal een indicatie worden gegeven. Tevens wordt in overleg met de restaurator een looptijd afgesproken, zodat u vooraf in kennis wordt gesteld van de periode dat u uw kunstobject zal moeten missen.

Daarna begeleidt Peter van Os het proces, bezoekt de restaurator gedurende het werk en beslist samen met de restaurator de te nemen stappen.