Consignatieverkoop


27 juli '12

Verkoop in Consignatie, hoe gaat dat in zijn werk?

Als u erover denkt een object te willen verkopen, dan kunt u overwegen het object in consignatie te geven. U geeft het object aan ons af met de afspraak dat wij het aanbieden aan onze klantenkring en proberen het te verkopen.

Afspraken vastleggen

De afspraken die daarover worden gemaakt betreffen uiteraard het bedrag dat u voor het object wilt hebben, maar ook de looptijd waarbinnen ik het object voor u mag verkopen. In geval van consignatie wordt een overeenkomst gemaakt waarin looptijd, netto verkoopwaarde en een omschrijving van het object is vastgelegd. Ook worden afspraken vastgelegd betreffende de verzekering.