Verzekeren van Kunst en Antiek


17 februari '12

Afgelopen maandag werd in Diemen een lezing gegeven over het verzekeren van Kunst en Antiek.

Federatie TMV

De Federatie TMV, vakvereniging voor onder anderen Taxateurs, organiseerde deze lezing voor haar leden. Zelf heb ik regelmatig met verzekeringsmaatschappijen van doen. Veel van mijn relaties laten hun kunstcollectie taxeren voor de verzekering. De verzekeringsmaatschappij geeft de regelmaat aan waarmee een hertaxatie moet plaatsvinden. Over het algemeen is dat na 3 of 4 jaar. Het betreft meestal particuliere collecties, maar ook taxeer ik voor musea, collega's en bedrijven die een kunstcollectie in bezit hebben.

Taxatierapport

De taxatie wordt vastgelegd in een officieel rapport. De Taxateurs, aangesloten bij de TMV, zijn op de hoogte van de eisen die aan een Taxatierapport worden gesteld. Zij weten ook welke waarderingsgrondslag in welke situatie gebruikt moet worden. Zo wordt een onderscheid gemaakt in waarde van een object in het geval van verkoop, bedrijfswaarde en liquidatiewaarde.

Certificering

De TMV verzorgt certificering van Taxateurs. Uiteraard is het van belang dat Taxateurs op de hoogte blijven van de huidige regels en wetten, en van de actuele markt. Vandaar dat met regelmaat hercertificering plaats vindt. Ook lezingen als deze zijn belangrijk om op de hoogte te blijven.

Collega's

Tijdens deze lezing werd uitgebreid ingegaan op de juiste handelwijze in geval van het claimen van schade. Daarnaast werd aan de hand van specifieke cases uitleg gegeven. En verder is het ook altijd weer inspirerend om collega's te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen!

Kijk hier voor de officiƫle vermelding op de website van de Federatie TMV.