APPRAISALS

Peter van Os carries out appraisals in The Netherlands as well as abroad. Certified as Register Valuer by the Dutch Federation TMV, Peter is expert in the field of Art and Antiques.
Registration and certification under number EN-45013 on December 28 1981. Members of TMV have to re-new their license on a regular base.

Main audience are the Private Collectors, Companies and Musea.

 

Private Collections

Performing appraisals for Private Collectors that own special collections are mostly aimed on valuation for insurance purposes or for the purpose of donating gifts to musea all over the world. Furthermore the appraisal can be on behalf of heirs, to support the dividing of a collection for legacy purpose.

 

International Assignments

Appraisals are also performed on assignment by companies that own an international Art Collection.
These can be commercial companies as well as Museums all over the world.

For reference please contact us.

 

 

 
TAXATIES

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn:

 

Verzekering

Taxatie van uw kostbaarheden is de basis waarop verzekering plaatsvindt. Een taxatierapport is dan ook een vereiste van uw verzekeringsmaatschappij. Algemeen geldende regel is dat uw kostbaarheden na 4 of 5 jaar hertaxatie behoeven, waarbij de periode afhankelijk is van de betreffende maatschappij. De taxatie resulteert in een rapport.

 

Verkoop

Peter van Os geeft u een verkoopadvies indien u een of meerdere van uw kostbaarheden wilt verkopen. Enerzijds wordt de verkoopwaarde van het betreffende object vastgesteld, anderzijds krijgt u een advies over de juiste weg naar een koper. Dat kan zijn dat u de meeste kans zult maken op een veiling, of juist via een particulier verkoop. In veel gevallen volstaat een mondelinge taxatie, uiteraard kan de taxatie ook op schrift worden gesteld.

 

Successie

Bij de verdeling van kostbaarheden in geval van nalatenschap, worden de taxatiewaarden ten behoeve van successie gehanteerd. Met de successiewaarden van alle kostbaarheden kan verdeling op een manier plaatsvinden die voor alle betrokkenen optimaal is.
Ook deze taxatie resulteert in een rapportage, tevens geschikt voor aangifte van successie.

 

Diverse doeleinden

Taxaties kunnen voor diverse doeleinden plaatsvinden, waarbij het resultaat zowel mondeling als schriftelijk kan plaatsvinden. Soms kan taxatie uitsluitsel geven in een conflictsituatie, of juist een conflictsituatie voorkomen.